TYSIĄC


Tysiąc jak sama nazwa wskazuje jest głównym celem graczy. Tyle właśnie punktów musi osiągnąć gracz aby wygrać grę. Do gry bierze się małą talię składającą się z kart od 9 do Asa. To ile kart dostaną poszczególni zawodnicy uzależnione jest od ich ilości. gracze zakrywają swoje karty przed innymi zawodnikami. W następnej rozgrywce rozdającym jest osoba na lewo od tego gracza, który rozdawał jako pierwszy. Bardzo ważne jest aby karty w tysiącu były dobrze potasowane. Ponadto zawodnik rozdający karty powinien zaproponować osobie znajdującej się obok przełożenie talii.

Przy rozdawaniu kart gracz musi pamiętać o odłożeniu trzech kart na tak zwanego musa. Nie powinny to być karty z początku i końca talii ponieważ ktoś może je zobaczyć. Karty odłożone na musa muszą pochodzić ze środka talii. Dobrze jest, gdy karty nie są odkładane kolejno po sobie. Warto to rozłożyć na trzy odległe części. Można wyznaczyć, że kartę na musa będzie odkładało się po karcie położonej dla siebie lub dla innych zawodników.

Po rozdaniu kart gracze przechodzą do licytacji. gracz sprawdzają ile punktów są w stanie uzyskać z posiadających kart. Za Asy oraz meldunki dolicza się ich wartość punktową. Przy liczeniu gracz może doliczyć inne karty w tym samym kolorze co meldunek.

Licytację zaczyna gracz siedzący po lewej stronie rozdającego komendą - Sto. Jest to wartość niezmienna bez względu na to co dany zawodnik posiada w kartach. następny gracz może powiedzieć Sto dziesięć lub sto czterdzieści jeżeli chciałby zablokować innych graczy. Musi się jednak upewnić czy byłby w stanie wziąć taką właśnie liczbę punktów. gracze mogą ustalić między sobą, że będą przebijali się o maksymalnie dziesięć oczek. Jeżeli ktoś chce licytować więcej niż 120 powinien posiadać w ręce odpowiedni meldunek. Każdy zawodnik ma również prawo do spasowania. Po spasowaniu gracz nie ma już możliwości do dalszej licytacji.

Po licytacji gracz siedzący na musiku odsłania te karty i przekazuje je grającemu. Grający Rozdaje po jednej karcie pozostałym zawodnikom i dzięki temu wszyscy mają ich osiem. Gracz, który wcześniej siedział na musiku nie bierze już udziału w grze.

Kolejną po fazie licytacji jest faza meldunków. Meldunek jest to Dama i Król w jednym kolorze. Meldunki przyjęły rożne wartości w zależności od regionu. Na Górnym Śląsku i Wielkopolsce liczy się nieco inaczej.

Następnie kartę kładzie gracz grający. Kolejni zawodnicy grają na tę kartę do koloru. Lewa wygrywa zawodnik, którego karta była najwyższa. Bierze wszystkie karty i teraz on wykłada kartę na środek. Gra ciągnie się tak długo aż któryś z graczy przekroczy 1000 punktów.